ARV – Arealregnskap med Visualisering

ARV er et komplett system for å produsere, behandle og fremvise arealregnskap.
I ARV får du tilgang til et interaktivt kart over arealregnskapet, et dashbord-område med grafer og statistikk, og omfattende rapporter av resultatene.
Trykk 'Logg inn' for å lage dine arealregnskap.

ARV produserer arealregnskap basert på kommuners planer eller utbyggeres private planer,
og oppfyller KDDs veileder for arealregnskap i kommuner.

Hva er et arealregnskap?

Et arealregnskap gir oversikt over planlagte endringer i arealdelen innenfor en kommune, og det kan vise hvilket utbyggingspotensial som ligger inne i eksisterende planer.
Arealregnskapet viser også hvilken arealtyper som ligger i utbyggingspotensial og eventuelle konflikter mellom utbyggingspotensialet og spesielt viktig områder.

Utforsk kart over landsdekkende planlagte utbyggingsområder i kommunenes planer.

Metoden for å identifisere planlagte utbyggingsområder er basert på forskningsrapport fra NINA.

Utforsk kart

Ta kontakt med oss

Har du flere spørsmål eller ønsker du arealregnskap for din organisasjon?
Ta kontakt med oss her:
contact@geotales.io , +47 468 45 196